Bakåtpil

Möten, kallelser och protokoll

Ungdomsrådets sammanträden HT 2020:  
31 augusti
14 september (stormöte med politiker)
28 september
19 oktober (årsmöte)
23 november
7 december (stormöte med politiker)

Protokoll
Läs gärna våra protokoll för att hänga med i vad som diskuterats på föregående möte och vilka beslut som eventuellt tagits. Dessa finns att läsa här
 

Kallelser
Innan varje sammanträde skrivs en kallelse som innehåller information om vilka som kommer att deltaga på mötet, samt vad vi kommer att diskutera. Kom ihåg att om det är något du tycker att vi ska ta upp på kommande möten men inte har tid att vara med, så finns alltid "Idélådan" på Stinsen, eller kontakta oss i ungdomsrådet på annat vis.